Rozklad glukózy

01
02
03
03

Rozklad glukózy

Žlázy S Vnitřní SekrecíUrychluje srdeční tep, zvyšuje rozklad glykogenu na glukózu, ale také roztahuje cévy v kosterních svalech a zvyšuje tak jejich okysličování. Metabolismus sacharidů I.Glukóza a glykogen jako energetické substráty. Dráhy využití glukózy. Tvorba glukózy Glykogenolýza: rozklad jaterního glykogenu mezi jídly Glukóza - WikipédiaSchéma molekuly glukózy Glukóza alebo hroznový cukor (D-glukóza aj dextróza alebo škrobový cukor) je monosacharid patriaci medzi aldohexózy.specifická otáčivost glukózyreguluje vstup glukosy do svalů a tukových tkání a potlačuje. Thymolová reakce: Sacharidy např. glukosa, sacharosa, škrob, celulosa. glukos ukosu a. 11. Biologie se systémem VernierVznikající glukózu lze přímo využít k získání energie, zatímco galaktóza musí být nejprve dalšími enzymatickými reakcemi přeměněna na glukózu .

Dýchání Rostlin

rozklad glukózy na pyruvát v cytozolu rostlinné buňky, jako základní substráty ke glykolýze jsou využívány. zejména glukóza a fruktóza, které vznikají rozklademMicrosoft Word - PT2012_prispevek.docvysokou účinnost rozkladu substrátu, je použití technologie termicko-expanzní hydrolýzy (TEH), uváděné v zahraniční literatuře též jako technologii LHW Pracovní list - Metabolismus eukaryotické buňkykrokem v rozkladu glukózy. Probíhá v ……… a na jejím počátku stojí glukóza neboli cukr sVěda a technika: Vodík z rozkladu škrobuA to značně účině, protože z každé molekuly glukózy vzniklé rozkladem škroby vzniká rovných 12 molekul vodíku. 9. Odbourávání a syntéza glukózy • Funkce buněk a...1. Úvod do odbourávání a syntézy glukózy. Glukóza (Glc) je univerzální energetický substrát – oxidací jednoho gramu glukózy získáme přibližně 17 kJ, tj. 4 kcal. Glukóza tj. rozkládání složitějších látek na látky jednodušší) - získávání glukosy glukoneogenezí nebo ketogenezí (získávání energie za rozkladu